GIA新版證書簡介

 

 

 

                                            30分~99分鑑定書

 

                                        

 

 

 

                                            一克拉鑑定書

 

                                        

 

 

 

 

 

│延伸閱讀:車工對於鑽石的重要性        美國GIA鑑定書全新改版        假鑽假證照行騙 消費者請當心